Provozovatel Lukáš Jirsa (IČ: 88043959, dále jen Provozovatel, kompletní fakturační údaje viz kontakt) respektuje soukromí uživatelů a zaručuje všem čtenářům magazínu portfolia jPub.cz dle seznamu na této stránce (dále jen „Tituly jPub.cz“) ochranu jejich údajů. Informace, které získáme, používáme k poskytování služeb, jež můžete využívat prostřednictvím našich webů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající ze zákona.

Sbírání osobních informací

V případě registrace do našeho systému nebo při jiných příležitostech vás žádáme o sdělení vaší e-mailové adresy či dalších osobních údajů (souhrnně Informace) nezbytných pro konkrétní úkon. Nejste povinni nám poskytnout Informaci, ale bez ní nemusíme být schopni poskytnout služby v kvalitě a rozsahu, jakých využívají registrovaní uživatelé, kteří nám údaje o e-mailové adrese či nastavení sdělí, některé služby nemusí být přístupy vůbec.

Nakládání s údaji návštěvníků

Neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme informace od uživatelů třetím stranám. Mohli bychom pouze převést tyto informace na jiný subjekt v případě prodeje jednoho Titulu z portfolia za účelem bezproblémového pokračování funkčnosti webu pro uživatele. Údaje rovněž můžeme sdělit v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud je to nezbytné za účelem dosažení funkčnosti služeb, které poskytujeme. Můžeme poskytnout statistiky o návštěvnosti, prodeji, objemu přenesených dat uživateli atd. třetím stranám, ale údaje tohoto typu neobsahují žádné identifikační znaky informace. Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat e-maily od Provozovatele, a / nebo si přejí zrušit svůj účet na jednom z Titulů jPub.cz, tak mohou učinit zasláním zprávy na e-mail ve tvaru lukas.jirsa@jpub.cz s upřesněním daného Titulu.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním Titulů jPub.cz souhlasíte se shromažďováním a užitím informací v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, popsaných v tomto dokumentu. Pokud jakkoliv změníme pravidla nakládání s osobními údaji, aktualizujeme změny na této stránce.

Poslední aktualizace: 21.9.2016 – vytvoření jednotných podmínek pro všechny Tituly jPub.cz

Začněte nezávaznou poptávkou