Návštěvou a využíváním služeb internetových magazínů portfolia jPub.cz dle aktuálního seznamu webů na této stránce (dále také „Tituly jPub.cz“) potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají Tituly jPub.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatelem a majitelem jPub.cz a přidržených titulů je Lukáš Jirsa (IČ: 88043959, dále jen Provozovatel), viz Kontakt. Nakládání s obsahem titulů jPub.cz, je bez písemného svolení Provozovatele zakázáno.. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas Provozovatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Odpovědnost a práva naší strany

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na jednotlivých Titulech jPub.cz jsou zcela pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací nebo údajů zveřejněných na Titulech jPub.cz. Veškeré informace jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Titulech jPub.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, zcela bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Titulech jPub.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Titulů jPub.cz.
Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv, vyhrazuje si však právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

Inzerce

Inzerce v Titulech jPub.cz je téměř výhradním zdrojem financování projektu jPub.cz. Veškerá reklama na webu je řádně označena dle etického kodexu internetové reklamy, což zaručuje čtenáři dokonalý přehled o komerčním i nekomerčním obsahu. Blokování reklamy proto považujeme přinejmenším za projev neslušného chování.

Poslední aktualizace: 21.9.2016 – vytvoření jednotných podmínek pro všechny Tituly jPub.cz

Začněte nezávaznou poptávkou